نت نویسی استاندارد یا تبلچر

نت خوانی  موسیقی برای نوازندگان تاره کار میتواند بسیار ترسناک باشد.  نت نویسی موسیقی یک زبان کاملا جدید است که از تعداد زیادی نماد تشکیل شده که در ابتدای کار برای شما بسیار عجیب و بیگانه جلوه میکند. اما توانایی خواندن این زبان برای تمام کسانی که میخواهند موزیسین جدی شوند یک ضرورت است. تبلچر …

نت نویسی استاندارد یا تبلچر ادامه »